História a súčasnosť firmy

          Firma Drevo-Trans, Drevovýroba vznikla v r. 1990 ako dopravná firma s výhradným zameraním na dopravu a zvoz drevennej guľatiny. Postupne až po súčasnosť sa zameranie firmy rozšírilo na píliarsku výrobu, spracovanie dreva a výrobu polotovarov z dreva, špeciálnych konštrukciíí a aj hotových kompletov, ako napr. bedne, palety,krovy, altánky, ploty a iné výrobky. Dnes firma disponuje modernými strojmi a zariadeniami na kompletné spracovanie dreva od guľatiny až po finálny výrobok. Naše výrobky splňajú všetky špecifické požiadavky zákazníka, tak po technickej stránke a samozrejme aj po kvalitatívnej stránke a majú široké použitie v oblasti strojárenského a stavebného priemyslu. Prevádzka firmy sa nachádza v Mikšovej, cca 5km od Bytče v smere na Pov.Bystricu.

Drevotrans

          Sme držitelom osvedčenia ÚKSÚP na zabezpečenie tepelného ošetrenia reziva a osvedčenia o zhode riadenia výroby:

IMG certifikát IMG certifikát