Nachádzate sa tu

Palivo

V súčasnej dobe kladúcej dôraz na ekologické získavanie energie, sa opäť vracia tendencia vykurovania domácností obnoviteľným zdrojom energie ako je i drevo. Jeho obnoviteľnosť, jednoduchá recyklácia popola ako hnojiva, i jeho príjemné praskanie v kozube ho stále radí medzi obľúbené palivové produkty. Naša firma Vám ponúka široký sortiment palivového dreva od odrezkov na zakurovanie cez mäkké drevo až po tvrdé listnaté drevo pre najväčšie energetické nároky. Listnaté tvrdé palivové drevo (buk, dub)

  • Štiepané
  • Siahovice Ihličnaté mäkké drevo (borovica, smrek) 
  • Štiepané
  • Siahovice Štiepy na zapaľovanie
  • Odrezky z drevovýroby z mäkkého dreva

Piliny Dovoz aj vykládku dreva zabezpečujeme. Drevo štiepané aj neštiepané je voľne ložené.Vykládku zabezpečujeme hydraulickou rukou.

Štiepané palivové drevo  Palivové drevo

 

 

Našej firme záleží na našom životnom prostredí, preto sa aktívne angažuje na využívaní moderných technológii na spracovanie odpadu. Rozhodli sme sa investovať do zariadenia na výrobu drevených brikiet z pilín a hoblín od výrobcu BRIKLIS z Českej republiky.

Tak žiaden odpad produkovaný drevárskou výrobou nezostane na zmar. Piliny sa pod vysokým tlakom lisujú do brikiet , ktoré tak získajú kompaktnú formu vhodnú na následné skladovanie a použitie ako paliva s vysokou energetickou účinnosťou. Sú vhodné na priame vykurovanie v lokálnych kachliach a peciach a taktiež na nepriame vykurovanie v kotloch a krboch.

Výhrevnosť získaná spaľovaním brikiet je zrovnateľná s výhrevnovnosťou čierneho uhlia. Ponúkame Vám Palivové drevené brikety balené vo vreciach o hmotnosti 20-30kg.

Lisované brikety